Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, hestepige baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, baggrund

STU på Damsgaarden

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – STU, skal som udgangspunkt være tilgængeligt for alle borgereSærligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

På Damsgaarden er alle borgere inden for rækkevidde og vi finder at læring er mulig, også hvor sproget ikke rækker.

På Damsgaarden vil et STU forløb være individuelt udformet i samarbejde med Plan B 

Metoderne vi anvender på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse kan sammenfattes ved:

Damsgaarden tilbyder ophold efter §107 – og beskæftigelse efter §104 til personer med autisme og udviklingshæmning.

Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden og kan findes på tilbudsportalen som:

Botilbuddet– Damsgaarden

Vi kan altid træffes på tlf. 25340887 

Mail: info@dagtilbuddet-damsgaarden.dk

 Grøn Omsorg på Damsgaarden, som en del af et STU forløb.

På Damsgaarden indgår den Nordsjællandske natur og gården, som

vi er på, helt naturligt i de daglige læringsprocesser.

På gården har vi forskellige dyr, som skal passes og vi har urtehave og grønne områder, der også skal ses til og dyrkes på.Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Alle kan finde deres plads i dette og med hjælp fra billeder og rutiner, kan de fleste lære af og få glæde af at indgå i pleje og pasning af dyr og planter. Samtidigt inddrages og sanses årstider, der danner basis for fester, der følger årsrytmen. Er man i længere tid i et forløb, vil gentagelserne i årsforløbet give helt naturlig tryghed som ramme for kompetence udvikling hos personer der ellers er meget voldsomt udfordret af f.eks.Autisme.

Som understøttelse af f.eks. evne til relations dannelse, er vores tilbud om rideterapi særdeles velegnet. Igennem rolige forløb hvor vi går med hesten, giver den mad og gradvist gives mulighed for at lære at ride, arbejdes der med tillid og gensidighed.

Er der brug for at få ro, så er gåture i Gribskov eller ved vandet en helt naturlig del af vores tilbud.

Ring: 25 34 08 87