Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, hestepige baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, baggrund

Profil

Dag- & botilbud

 

Damsgaarden’s dag- og botilbud henvender sig til voksne og unge med autisme spektrumsforstyrrelser, udviklings hæmning og tilknyttet problemskabende adfærd.

Det er vores erfaring, at vores målgruppe trives godt med plads omkring sig, individuelt indrettede boliger og tilbud om aktiviteter i naturen og på vores lille landbrug. Damsgaarden udarbejder, sammen med brugernes øvrige primære personer en pædagogisk behandlingsplan. I denne lægger vi vægt på at styrke de ressourcer som brugeren har med sig, samt tilføje nye kompetencer, med det formål at styrke brugerens selvværd og livskvalitet.

Damsgaarden har en sammensat personalegruppe, både pædagogisk uddannet og med andre kvalifikationer.

Derudover trækker vi på ekstern psykologisk og psykiatrisk støtte, samt modtager supervision fra blandt andet Center for Autisme.

Damsgaarden’s personale har stor erfaring med autisme og personer hvis funktions niveau kræver en veltilrettelagt, struktureret og forudsigelig hverdag.

Det er Damsgaaarden´s ambition at metodeudvikle tilbuddet, så borgerne bliver mere selvhjulpne og får øget livskvalitet, trods massive udfordringer.

Vores arbejde med landbrug og natur metodeudvikler vi ud fra ideerne om Grøn Omsorg,

Ring på tlf: 25 34 08 87 eller send en mail til info@dagtilbuddet-damsgaarden.dk

botilbud damsgaarden NordsjællandBotilbud
Ring: 25 34 08 87