Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, hestepige baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, baggrund

Vi tilbyder – Indsats og priser

Damsgaarden arbejder med en fast struktureret hverdag, som indeholder:

  • Daglig fysisk aktivitet – Gå, løbe, skovtur, cykle, svømning.
  • Værksted som består af enkelte klart afgrænsede opgaver.
  • Færdsel i det offentlige rum.
  • Ugentlig botræning – Indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask.
  • Friluftsliv med udgangspunkt i natur aktiviteter.
  • Styrkelse af kreative sider gennem musik, rytmik og billedkunst.
  • STU forløb, individuelt udformet i samarbejde med Plan B 
  • Udredning i samarbejde med relevante myndigheder.
  • Recovery med rideterapi og evt. Nada behandling

Vi vil, at der skal være sammenhæng imellem pris og kvalitet. Vi ønsker at levere en ydelse af høj kvalitet, hvor der ikke er unødvendige omkostninger og hvor prisen bliver så lav som det er muligt, uden at vi går på kompromis med ydelsen. Herunder vejledende priser på indsatser. Vores takster reguleres årligt ud fra budget og lovgivning.

Botilbud i skærmet enhed:
Normering 1:3 Kr. 3495. pr. døgn
Normering 1:1 Kr. 7.108. pr. døgn
Dagtilbud §104 / STU
Dagtilbud basis 1:3 Kr. 731. pr. døgn
Normering 1:1 kr. 2.194.- pr. døgn
Rideterapi for eksterne borgere kr. 650.- for individuelle sessioner af 1,5 time

Ring: 25 34 08 87