Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund

Dagtilbuddet

Damsgaarden´s dagtilbud er godkendt til lave forløb i dagtilbud efter §104 og vi kan tilbyde STU, til særligt sårbare personer. Vi har et antal pladser til borgere, der bor i andre eksterne tilbud. Vi lægger vægt på, at tilbuddet skal rumme læring der passer til den enkeltes udviklings niveau og vi følger op, så vi løbende sikrer os, at indsatsen virker.

Vi bruger gårdens faciliteter og tilbyder mulighed for at hjælpe med dyrehold, brændeproduktion, urtehave, køkken og grøn pedelvirksomhed med småvedligehold og græsslåning. Hertil kommer kreativt værksted, musik og drama, som alle kan have glæde af, ud fra deres ressourcer.

Dyreholdet består af heste, køer, kaniner og høns. Vi har planer om får og grise og er ved at indrette plads til dette.

Alle i dagtilbuddet tilbydes endvidere rideterapi/hesteassisteret udvikling med vores 3 islandske heste. Igennem dette, kan man opleve glæden ved kontakt med hestene. Man kan lære at omgås hestene på en sikker måde og man kan lære noget om egne grænser. Der er det særlige ved hesten at den evner evner at spejle mennesket, hvilket gør, at man kan blive mere bevidst, nærværende om hvordan man selv agerer. Og så er det selvfølgeligt skønt at få lov til at ride, hvis man har mod på dette. Vi har lukkede folde og sikre ridestier, indrettet til formålet.

Vores primære målgruppe er som i boltilbuddet, borgere med udviklingshæmning og autisme. Vi arbejder med totalkommunikation og har som ressource at arbejde med borgere, der er massivt udfordret.

Vi tilrettelægger som regel specielle forløb. Ofte vil der være tale om personer der skal have 1:1 dækning i en indkøringsperiode. Målet vil dog altid være, at give personale og borger redskaber der gør, at dette er midlertidigt. Ved 1:1 dækning er dagstaksten kr. 2.154,50

Damsgaarden ligger i Gilleleje i Nordsjælland og vi har mulighed for at arrangere transport mod km. betaling.

Dagtilbud - 2Dagtilbud Nordsjælland, Damsgaard

Ring: 25 34 08 87