Dagtilbuddet Damsgaarden, familie baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, køer baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, hestepige baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, strand baggrund
Dagtilbuddet Damsgaarden, baggrund

Velkommen til Dagtilbuddet Damsgaarden

Damsgaarden’s bo- og dagtilbud henvender sig primært til voksne og unge med autismespektrum forstyrrelser, udviklings hæmning og tilknyttet problemskabende adfærd.
Med udgangspunkt i den kommunale handleplan lægger Damsgaarden
en individuel behandlingsplan, hvor vi lægger vægt på at styrke de ressourcer som brugeren har med sig, samt tilføje nye kompetencer, med det formål at styrke brugerens selvværd og livskvalitet.
Ring: 25 34 08 87